Güncelleme tarihi: 15.10.2020 12:31
2020 Yılı 4.Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İçin Talep Toplama

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek Madde 1 ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip ve tabip unvanlarında ilk defa veya yeniden atama kurası yapılacaktır.

Kura başvurusu için, ilan metni ve kura takvimi https://yhgm.saglik.gov.tr adresinde yayınlanacak olup, kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden ilan metninde belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

Sadece UZMAN TABİP ve TABİP unvanındaki kişiler talep bildirecektir.

(Diş Tabibi ve Eczacı unvanındaki kişiler talep bildirmeyecektir.)

TALEP EKLE

Talepler 21.10.2020 (Saat 17:00) tarihine kadar oluşturulabilecektir. Talep bildirimi zorunlu değildir. Talep bildirmeyen kişiler de kuraya başvurabileceklerdir. 

Tercih işlemlerinizi aşağıdaki adımları takip ederek sisteme kaydedebilirsiniz.

 • Ortak Giriş Noktası
 • e - Devlet Üzerinden Giriş
 • Talep Toplama Kullanıcı Girişi Modülü
 • Atama Başvuru Talebi Oluştur
 • 2020 - 4 İlk Defa Ve Yeniden Atama Kurası İçin Talep Toplama (Talep oluştur)
 • Açıklama Sayfası (Talep Oluştur)
 • TC Kimlik No / Cilt No / Aile Sıra No / Sıra No (Kimlik Bilgilerini Sorgula)

(Cilt No / Aile Sıra No / Sıra No bilgilerini başında 0 olmadan giriniz. Yeni kimlik kart sahipleri Cilt No / Aile Sıra No / Sıra No bilgilerine e-Devlet üzerinden ulaşabilirler.)

 • Tercih İşlemleri
 • İl ve ilçe seçiniz.
 • Tercih İşlemlerini Onayla

UYARI

Herhangi bir nedenle sisteme giriş yapamayan kişiler;

Adı

Soyadı

Unvan

Branş

 1. Tercih İl- İlçe
 2. Tercih İl- İlçe

bilgilerini yhgm.stratejik@saglik.gov.tr elektronik posta adresine göndermesi durumunda değerlendirilmek üzere kayıt altına alınacaktır.