Güncelleme tarihi: 27.10.2020 19:47
2020 Yılı 4. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Münhal Kadroları

İlan Metni ve Münhal Kadrolar Yayınlanmıştır. Başvurular 27 Ekim 2020 Salı - 2 Kasım 2020 Pazartesi (saat 18:00'e kadar) tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacaktır. Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. 2020 yılı 4. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı [AdSense-A] Münhal Kadrolar Kura Başvurusu ve Takip İşlemleri