Diş Tedavilerinde Görüntüleme Yöntemlerinin Önemi

Sıradaki içerik:

Diş Tedavilerinde Görüntüleme Yöntemlerinin Önemi

Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’le İlgili Danıştay Kararı

avatar

Dt. Merve Hakan

 • e

  Mutlu

 • e

  Eğlenmiş

 • e

  Şaşırmış

 • e

  Kızgın

 • e

  Üzgün

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’le ilgili davada yürütmenin durdurulması istemine ilişkin karar yayınlandı.

Türk Dişhekimleri Birliği tarafından açılan davada, Danıştay 15. Daire, Sağlık Bakanlığı’nın savunmasını da aldıktan sonra yaptığı değerlendirmeyle, bir kısım hükümlerin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Buna göre;

 • Muayenehane zemin katta bile olsa apartmanın asansörlü olmasının şart koşulması,
 • Muayene odalarının mutlaka günışığı ile aydınlatılmasının zorunlu olması,
 • Muayenehanede çalışma saatlerini dişhekiminin serbestçe belirlemesinin engellenmesi,
 • Muayenehane açılışında istenen krokinin yetkili mimar tarafından çizilmesinin istenmesi,
 • Muayenehanelerdeki denetim sıklığının polikliniklerden daha kısa belirlenmesi,
 • Sağlık kuruluşlarının bulunduğu yerin adres bilgisi değiştiğinde ruhsat yenilenmesi maliyetinin dişhekimine yüklenmesi,
 • Poliklinikte tek ortak kaldığında muayenehaneye dönüşmesine olanak sağlanmayıp kapatılması,
 • Sahip olmadığı uzmanlık varmış gibi davranan dişhekimine ölçüsüz ceza belirlenmesi,
 • Poliklinikler için zorunlu olmayan sterilizasyon ünitesine ilişkin olarak hizmet alım sözleşmesi istenmesi,
 • Denetim ekibinde Dişhekimleri Odası tarafından görevlendirilen bir dişhekiminin bulunmaması,
  hükümlerinin  açıkça hukuka aykırı ve uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan zararlara sebep olabileceği değerlendirmesiyle yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bunların dışında kalan taleplerle ilgili olarak yürütmenin durdurulması istemi reddedilmiştir.

 

TDB’den Kararla İlgili Açıklama Yapıldı

“Özellikle, ADSM’lere dişhekiminden başkasının ortak olabilmesinden sağlık kuruluşlarından istenen tuvalet ve giyinme odalarına, kapı genişliğinden bulundurulması gereken cihazlara kadar ölçüsüz ve sağlık hizmetinin niteliğini artırmaya yönelik olmayan düzenlemelerle ilgili olarak yürütmenin durdurulması isteminin reddine dair karara Birliğimiz tarafından itirazda bulunulacaktır.

Aynı şekilde, Sağlık Bakanlığının da yürütmenin durdurulmasına ilişkin karara karşı itirazda bulunması beklenmektedir. İtiraz, kararın tebliğinden sonraki yedi gün içinde yapılabilecektir.

Ancak itirazda bulunulması idari yargı kararlarının uygulanmasını durdurmaz. Yürütmenin durdurulması kararından sonra, Sağlık Bakanlığı, bütün işlemlerinde söz konusu hükümlerle ilgili Karar gerekçelerini de gözetmek zorundadır.

Bütün bunlardan başka, toplumun ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişebilmesini kolaylaştıran ve sağlık hizmetlerinin niteliğini artıran her işlemi Türk Dişhekimleri Birliği desteklemektedir. Ancak sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmaktan uzak ve ülkenin gerçeklerinden kopuk şartlarla sağlık kuruluşlarının gereksiz külfetlere tabi tutulmaları, kaynaklarımızın boşa harcanmasıdır.

Bu alandaki düzenlemelerin yargısal kararlarla değil, tarafların etkin katılımının sağlanabildiği süreçlerle geliştirilmesindeki yarar gözetilerek; yeni bir yönetmeliğin, konunun bütün taraflarıyla birlikte hazırlanması için Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunuyoruz.”

 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli